Skader

Hvis man lider en skade i en drøm, betyr det forferdelse, redsel, redsel, sjokk eller trussel. Å klage på skade eller tap man lider i en drøm, betyr å oppnå ens mål i våkenhet.