Døvhet

I en drøm representerer døvhet religiøs ondskap eller korrupsjon. Døvhet i en drøm betyr også aktsomhet fra sannhetens vei, en trussel eller å miste komforten. Døvhet i en drøm betyr også blindhet i hjertet.