Depresjon

(Dejeksjon | Melankoli | Tristhet) I en drøm, betegner depresjon det motsatte. Det vil si glede, lykke og feiringer. Imidlertid, hvis man ser vennene sine deprimerte i en drøm, betyr det å lide det samme i våkenhet. Depresjon i en drøm betegner også en sykdom eller lidelser forårsaket av egen familie, eller det kan bety pålegg, tapt virksomhet, kansellering av renter, eller kanskje det kan bety stagnasjon av virksomheten. Skulle noe av det være sant i våkenhet, kan å være vitne til en slik depresjon i en drøm. Depresjon i en drøm kan bety enten lykke eller nød.