Fiendskap

(Konflikt | Uenighet | Ruptur | Spitefulness) Å vise fiendskap mot noen i en drøm betyr å ønske å forbli i sitt selskap, vise ham vennlighet, deretter røpe hemmelighetene eller avsløre følelsene. Å møte noens fiendtlighet i en drøm, betyr å bli vennlig med ham, for fiendskap betyr å avdekke hva som er skjult. (Se også Fiende | Ruptur of relations)