utvisning

(Forvisning | Forfølgelse | Avskjed | Kjøring bort | Utkastelse | Utvisning | Utvisning) Utvisning i en drøm betyr fengsel. Det betyr også å fastslå overlegenheten til den som gir ordren og beviset for subjektets skyld. Hvis man blir utvist fra hjemlandet i en drøm, betyr det at han kan komme inn i et fengsel. Hvis man blir utvist fra paradis i en drøm, betyr det at han kan oppleve fattigdom. Hvis man vekker en mann av kunnskap eller skriker mot ham, eller forvirrer ham i en drøm, betyr det at han vil møte en ekstraordinær ulykke og konfrontere en truende og en grusom fiende. Hvis en religiøs og en from mann ser ut eller blir drevet bort fra et sted i en drøm, betyr det at han ikke klarer å oppfylle sitt religiøse løfte, eller det kan bety at han unngår å forbli i selskap med ekte fromme mennesker, asketikere, kunnskapsfolk og adelige. Utvisning i en drøm kan også betegne feil oppførsel eller dårlig oppførsel fra utkasterens side.