Hungersnød

(Kjærlighet | Knaphet) Hvis man ser herskerne i sitt land lide av en hungersnød i en drøm, representerer det deres grådighet, terrorisering av sine undersåtter og folks lidelser. Hvis man ser lærde som lider av en hungersnød i en drøm, betyr det deres tørst eller begjær etter kunnskap. (Se også Lille)