forward

(Vågalt | mot) I en drøm betyr fremtid en kamp mellom godt og ondt, og det kan tolkes i henhold til ens stilling i så fall. Fremover i en drøm betyr også manglende besluttsomhet og forakt for å tjene ens sanne behov.