Rustning

(Coat of mail | Shield) En rustning i en drøm betyr beskyttelse og forsvar. Det betyr også faste. Hvis våpen er blandet med rustningen eller skjoldet i ens drøm, betyr det at ens fiender ikke kan nå ham eller forårsake skade på ham. Hvis man ser rustningen hans legge seg når han er i sin butikk eller forretningssted mens han handler med kundene sine i en drøm, betyr det at en slik kjøpmann er usann og han bruker påstander om ærlighet som et skjold. (Se også Coat of mail)