Hammer

(Claw hammer | Mallet | Sledge | Stone hammer) En hammer i en drøm representerer den som har overtaket, fordelen eller innflytelsen. Å holde en hammer i en drøm betyr å motta ære og store fordeler. En hammer i en drøm representerer også ens hjelper, og det kan bety penger for en som bruker den til å tjene penger. En hammer i en drøm betegner også ondskap eller å uttrykke seg høyt med surr.