hasti

(Angret) I en drøm representerer hastighet anger og beklagelse representerer hastverk. Hvis en syk person ser seg løpe raskt i en drøm, betyr det at hans død nærmer seg. Den eneste positive konnotasjonen av hastverk i en drøm er å skynde seg å gjøre det bra når resultatene i ens drøm er gode. Ellers betyr det ondt. (Se også Skynd deg)