Isha bønner

(arb. | Se Fem ganger bønner | Nattbønner | Knusende)