Smykkelys av fars øyne

I en drøm betyr det ens sønner eller døtre.