Rettferdighet

(Avhold | Anstendighet | Rettferdighet | Ærlighet | Misforhold | Oppsigelse) Å være vitne til urett som utøves av myndigheten i en drøm representerer det motsatte. Å se en urettferdig hersker i en drøm kan faktisk bety trøst, fred, ro, beskyttelse av samfunnet, eller det kan bety byutvikling. Å være nettopp i en drøm kan innebære nødvendigheten av å gjøre rettferdighet for familiemedlemmer. Hvis en aktløs person, eller en synder, eller en tyrann eller en undertrykker ser seg selv være rettferdig i en drøm, betyr det at han vil omvende seg til den allmektige Gud fra sine synder. (Se også urettferdighet | Dommer | Uberettiget hersker)