strikking

(Interlacing garn eller tråd | Veving) I en drøm representerer strikking en problemløser, plagg, reiser eller nøling. Å strikke i en drøm betyr også overgangen til livet og dets slutt. Å strikke i en drøm betyr også å leve under akseptable forhold, eller oppleve livets gaver mellom begeistring og deflasjon. Å strikke et plagg i en drøm betyr reiser. Hvis en ser seg pakke strikken i en drøm, betyr det at tankene hans er innstilt på å reise. Hvis man opphever strikken etter å ha fullført den i en drøm, betyr det at målet hans ble nådd og deretter hindret. I en slik drøm, hvis man er fengslet, betyr det at han blir løslatt. Hvis han bestrider noe, betyr det at uenighetene hans vil bli løst. Strikking i en drøm kan også betegne sodomi.