Lane

(Avenue | Byportene | Sti | Veien | Stien) Å se en kjørefelt i en drøm er som å se byens porter. Hvis den er stengt på dagtid i drømmen, betyr det at en ulykke vil finne sted inne i byen eller på slutten av banen, og at en slik ulykke vil nødvendiggjøre lukking av portene, eller sperren av banen . En kjørefelt i en drøm representerer også en tjener eller samboerskap. Uansett hvilken fil banen tar i drømmen, vil man se det samme i våkenhet. Å følge den tankegangen, å gå en kjørefelt i en drøm, betyr å lide feil behandling av en kjøpmann, en myndig person eller en håndverker. En åpen vei i en drøm betyr at man kan jobbe for noen i regjeringen. (Se også Alley | Road)