Klinke

(Doorjamb | Dørlås) En dørlås eller et dørjam i en drøm representerer en dørvakt, en vakthund eller en tjener.