smøring

(Fett | Olje) En motorsmøring i en drøm representerer kunnskap, veiledning, betjener kunnskapsfolket eller å være i nærheten av autoriserte mennesker. (Se også fett)