Menneskeheten

(Oppførsel | Kvalitet | Størrelse) Kvaliteten til menneskeheten i en drøm kan representere kvaliteten til de lignende kreasjonene. Således kan en gunstig fugl bety en prisverdig person, et udyr kan representere lignende kvalitet hos mennesker, en høst som projiserer en bestemt person betegner menneskelige kvaliteter av mindre størrelse, osv. (Se også menneske | menneske)