nerver

Ens nerver i en drøm representerer hans kompresjon, peiling og nærvær. Irritasjon av ens nerver i en drøm betyr nød og sorg. Hvis en nerve er avskåret i en drøm, representerer den et ødelagt liv, og for en syk person representerer det hans død. I en drøm representerer en nerve også en mester, eller en far, fromhet, et signeringsvitne, avtaler, proviant, eiendom eller familiebånd. Uansett hva som påvirker ens nerver i en drøm, vil reflektere over noe av det ovennevnte. (Se også Body ‘)