Enøyde

(Blind i det ene øyet.) Hvis man mister ett av øynene i en drøm, betyr det at han kan miste halvparten av formuen, eller skille seg fra sin kone, eller unnlater å ivareta sine religiøse forpliktelser, eller begå en større synd, eller det kan bety at han har kastet bort halvparten av livet sitt forgjeves. Å være blind i det ene øyet i en drøm kan også bety å forvente noe og håpe på dens ankomst, eller det kan bety tap av en bror eller en sønn. Hvis en ydmyk og en hardtarbeidende person ser det, vitner det om sannheten i hans tro. Hvis en ondskapsfull person, eller en korrupt person, eller en forbryter ser den drømmen, betyr det nød, en sykdom som kan bringe ham nær hans død, eller å miste en hånd i en ulykke, eller å miste sin kone, eller søster, eller partner, eller tap av velsignelser, eller bli hellig og blasig. (Se også Antikrist)