Maler

(Kunstner | Illustratør) I en drøm representerer en maler kunnskap, arkitektur, visdom, skrive dikt, skrive kjærlighetssanger eller fortelle løgner. En maler i en drøm representerer også noen som skjuler handlingene hans, eller skjuler sitt sanne ansikt. Han kunne også representere alkoholisme, forelskelse, ekteskap eller få barn. Noen av malerens arbeider er gunstige, mens andre er skadelige. Alt avhengig av kvaliteten på arbeidet hans, dets mål, balanse, likhet med det malte objektet og ektheten. Kjennetegnene til en slik person i drømmen kan være den som er en hykler i våkenhet, eller en overpratende person, en skikkelig person, en hykler, en panegyrist eller en prisfull person, selv om han stort sett ser ut som en god, oppriktig og en hard arbeidende person. Verdien av maleriene hans varierer avhengig av det behandlede emnet. En maler i en drøm representerer også en person som elsker smiger, selvbedømmelse, en veltalende person, en løgner, en som svikter løftene, eller han kan representere styrke og autoritet. (Se også Arkitekt | Kunstner | Malerier | Weaver)