papirprodusenten

(Pergament | Tre) En papirmaker i en drøm representerer en person med kunnskap, visdom, veiledning og veltalenhet.