Plover

(Måke | Seabird | Shorebird) En kløver eller en hvilken som helst type sjøfugl i en drøm representerer reiser, forsinkelse, kriminelle handlinger, å sette ting på feil sted eller be til feil tid.