Bønneperler

I en drøm representerer bedeperler en rettferdig og en from kvinne, et lovlig og velsignet levebrød eller lojale soldater. (Se også perler)