preemption

(Gave | Forbønn | Alternativ | Innløse | Rett) I en drøm betyr forløsning forsoning med ens fiende, ekteskap med en uønsket person, overholdelse av ens bønner, unnfangelse av et barn eller mottak av penger.