Pressing av oliven

(Se utvinning av oljer fra frø)