profligacy

(Oppløselig | umoralsk | skamløs) I en drøm indikerer forsømmelighet utakknemlighet, vantro eller fornektelse av sannheten. Hvis en gravid kvinne opptrer skamløst i en drøm, betyr det at hun snart vil føde babyen sin, eller det kan representere et gjenstridig barn, eller en opprørsk sønn.