Nebb

(Bill) I en drøm representerer et nebb rikdom, velstand, ære og makt.