Koranvers

Å lese eller lytte til Koranvers i en drøm kan inneholde nødvendige tolkninger relatert til ens nåværende studier av Guds hellige bok. Hvis de indikerer vers om barmhjertighet i drømmen, betyr det at han vil motta den, og hvis de bærer formaning i drømmen, og med mindre man umiddelbart omvender seg, betyr de en straff for ens synder. (Se også perlekjede)