Reckoning

(Regningens dag | Dommedag | Oppstandelse) Å se regningen til en avdød person i en drøm, betegner hans lidelser i det hinsidige. Hvis en reisende blir bedt om å gjøre rede for reisekostnadene sine, og hvis han blir behandlet med vennlighet under lesningen av rapporten i drømmen, betyr det fortjeneste fra hans reise og en trygg retur til hjemlandet. Hvis man regner seg selv i en drøm, betyr det at han vil omvende seg for sine synder. Hvis man blir stilt for dom på regningens dag, og hvis avhørene hans blir lett i drømmen, betyr det at Gud har velsignet ham med å gifte seg med en from kone som har kjærlighet og medfølelse med ham, og som bryr seg om interessene hans. Hvis avhørene hans er strenge og detaljerte i drømmen, betyr det at han vil pådra seg tap. Hvis en person ser seg avhørt, sondert og etterforsket i en domstol av personer han ikke kjenner seg igjen i drømmen, betyr det at han har forvillet seg til innovasjon, og at han vil forbli ansvarlig for sine handlinger. Hvis han ser dem godt kledd og velduftende, gratulere ham og hilse ham med fredens hilsen – As-Salamu Alaikum, er det en indikasjon på hans rettferdighet og gode gjerninger. (Se også forbønn | Lesing | Oppstandelse)