tårn

(Carrion Crow | Crow | Raven) Å fange en rook i en drøm betyr å motta en arv, eller det kan bety å presentere sannheten for en jury i en domstol som vil bli tilbakevist, og deretter presentere dommeren en falsk versjon som vil bli akseptert. En tårn i en drøm representerer også et motorveisran. (Se også Crow)