Rumling av magen

I en drøm betyr rumbling av ens mage en familiekonflikt, et argument eller en antagonistisk konkurranse mellom pårørende. (Se også Kropp 1)