Brudd på forholdet

(Brudd | Brudd | Fiende | Rift | Avskjæring) Fiendskap blant pårørende og brudd på forholdet i en drøm betyr å vike bort fra Guds vei, aktsomhet, betale en straff, eller det kan bety at du blir utsatt som en straff. (Se også Fiende)