Salg

Hvis man ser på seg selv som en fange som blir solgt i et slavemarked i en drøm, betyr det ære hvis kjøperen er en kvinne, og vanskeligheter hvis kjøperen er en mann. Jo høyere pris han er auksjonert for, jo bedre eller verre er lykken. I en drøm, jo ​​mer tap kjøperen pådrar seg, jo bedre er det for det omhandlede faget og omvendt. Det er også en forskjell mellom å se seg selv på auksjon og å bli solgt. Å bli auksjonert i en drøm betyr ondt. Å selge betyr å skille seg med. I en drøm er kjøperen selger og selger er kjøper. Å selge betyr å gi preferanser og verdi til varene. Hvis det som selges er verdslig, blir preferansen gitt til fordelene i det hinsidige. Å selge i en drøm betyr også å bytte en tilstand med en annen. Byttehandel i en drøm betyr imidlertid å utveksle fordelen ved ting, eller å dele dem. Hvis man for eksempel ser seg selv i en drøm som handler noe uten verdi for noe dyrebart, og hvis han er en kriger, betyr det at han vil dø som en martyr. Å selge en fri mann i en drøm betyr rotasjon av makt og nå en prisverdig slutt. Som det skjedde i historien om Josef, sønn av Jakob, skal fred være over dem begge. (Se introduksjon)