Adam

Far til menneskeheten, som skal være fred. I en drøm representerer Adam elementene i synd og omvendelse. Han representerer også faren eller guvernøren i landet. Når Adam blir sett på adelig måte, representerer Adam også oppnåelse og ære. Hvis Adam henvender seg til personen det gjelder i drømmen, betyr det at sistnevnte vil tilegne seg kunnskap. Hvis man blir Adam eller en ledsager av hans, og skulle han kvalifisere seg til en slik opprykk, betyr det at han vil oppnå det. Adam representerer også elementet i den temporale tilværelsen. Å se ham i en drøm innebærer også forståelse, for han var den første som så drømmer i denne verden og tolket navnet på ting. Adam representerer også gjensyn med ens familie, bekymringer, glemsomhet og bekymringer.