Svømmer

En svømmer i en drøm representerer noen som prøver å tjene sine overordnede eller folk i regjeringen, selv om lite er hva han kan tilby. (Se også svømming)