Tajiayyat

[Arb. Ekspertisehilsener) Det siste segmentet av de vanlige islamske bønnene som blir resitert i en sittende stilling. Når den er fullført, kan man be om sine personlige behov eller be for andre. Hvis man når dette segmentet av bønnen sin i en drøm, representerer det en betingelse eller en avtale som må oppfylles mellom to partnere, eller det kan bety å finne en verge for ens tiltenkte kone (dvs. faren, onkelen, broren osv.) , uten hvem ekteskapet ikke er legitimt. Å resitere Tahayyat i en drøm betyr også bytte av materiell eiendom for åndelig gevinst.