Topaz

(Chrysolite | Gem) I en drøm representerer topaz en god mann som er modig, veloppdragen, en ekte venn, en from person eller en religiøs person. Hvis topaz forstås å betegne penger i drømmen, representerer det lovlig inntjening. Topaz i en drøm representerer også substansen i tale, kunnskapens essens og den gode kvaliteten til et sant menneske.