Snubler

(Gjeld | Gli | Trå lett | Snuble) Å snuble ved å fange foten eller skade tåen i en drøm betyr å samle gjeld. Hvis ens tå blør fra å trippe ut i drømmen, betyr det å skaffe seg ulovlige eller beslaglagte penger for å betale annen gjeld, eller det kan bety et stort økonomisk tap. (Se også Walking)