usikkerhet

(Tviler) I en drøm betyr usikkerhet aktsomhet eller å bli lokket av Satan. Usikkerhet og tvil om alle religioner i en drøm representerer skade og utakknemlighet. Hvis en person som er bekymret for religiøse forklaringer, ser seg selv ikke kunne gjenkjenne hvilken tro han tilhører, eller hvilken retning han skal henvende seg til i en drøm, representerer det tvil og mangel på kunnskap eller bevissthet. Hvis en søker eller en student på banen ser seg selv uten å søke etter et sted å be i en drøm, representerer det en sperring på hans vei, eller hindring av hans læring. Når det gjelder en kjøpmann, representerer usikkerhet i en drøm hindringer som hindrer hans innsats i å motta vesentlige fordeler fra sin virksomhet.