Skadedyr

(zool. Game | Graveyard) En skadedyr eller enhver fugl som dreper vilt eller bor i nærheten av kirkegårdene i en drøm, representerer en anskaffer eller en prostituert.