gjesping

(Slumrende) I en drøm betyr gjesping en sykdom eller en plage. Det representerer også en insolent handling som behager Satan. Gjesping i en drøm betyr også en overraskelsesladelse for ens fiende. Det betyr også en belønning, fordi det hindrer personen i å snakke. Å gjespe i en drøm betyr også en terminal sykdom.