År

(Alder | Periode | Tid) I en drøm representerer et år tørke, tvil, vanskeligheter, trusler, vitenskapelig fremgang, forsøk, fristelser. Hvis man identifiserer et år i en drøm, i løpet av en tørkesesong, betyr det en god høst. Når det gjelder en gravid kvinne, å identifisere et år i en drøm, betyr det å føde barnet sitt. Å se et år i en drøm betyr å oppleve en motgang, eller være vitne til andres prøvelser og lære en leksjon av det, eller å omvende seg fra egne synder.