Zamzam

(Well of Zamzam | Ka’aba | Mekka) Hvis man ser brønnen til Zamzam slukke tørsten til mennesker, og hvis den ligger i et bestemt nabolag, eller i en annen by enn Mekka, betyr det at en gnostiker vil komme til å bo på det stedet og hvis kunnskap og visdom vil komme folket til gode. Å drikke vann fra den velsignede brønnen til Zamzam i en drøm, betyr også å komme seg fra en sykdom. Hvis man drikker Zamzam vann etter å ha lagt en intensjon i drømmen sin, for eksempel – å tilegne seg kunnskap, vokse i visdom, bli velstående, komme seg fra en sykdom, bli gravid, få tilgivelse for ens synder eller lovlig ønske om en drøm, det betyr at Gud vil, ens ønske vil gå i oppfyllelse. (Se også Gutter | Vel)