låne

(Utlån | Lån) Hvis det lånte objektet er behagelig i drømmen, betyr det godt som ikke vil vare, og hvis det lånte motivet blir foraktet, blir det et dårlig tegn. Å låne et kjøretøy eller ta en tur i en drøm betyr ulovlig å få tak i andres eiendom. Å låne en verdifull gjenstand fra noen i en drøm betyr å betale erstatning, erstatning eller en bot med lik verdi som gjenstanden som er lånt i drømmen. Den lånte gjenstanden kan også indikere velstand og suksess i ens liv, eller det kan bety å begå en skammelig handling, lide av en skandale eller en advarsel som innebærer behovet for å unngå en skandale, bedrag eller korrupsjon. Lån eller utlån i en drøm representerer viktigheten av, eller ens behov for et slikt objekt eller hans kjærlighet til det. Dermed kan fortryllelsen som stammer fra å låne eller låne ut en gjenstand for å tilfredsstille slike ting som kjærlighet, tilknytning eller behov, være midlertidig. Å låne en dårlig gjenstand eller noe som brukes til ondt formål eller noe man kan gjøre uten, eller noe unødvendig betyr at man vil lide på grunn av det, selv om ens lidelse ikke vil vare. Å låne et kjøretøy i en drøm betyr å bære utlåners byrder eller ansvar. (Se også Utlån | Lån)