Hjerne

(Cerebrum) I en drøm representerer en hjerne besparelser. Å ha en stor hjerne i en drøm betyr grunn. Å ha ingen hjerne i en drøm betyr uvitenhet. Å spise fra egen hjerne eller marsg fra egne bein i en drøm, betyr mistenkelig omgang med egne penger. Å spise andres hjerne i en drøm betyr at en kan dø om kort tid, eller at han kan stjele noens besparelser. En hjerne i en drøm kan også indikere ens tro, det religiøse livet og arbeidet med ens innerste vesen. (Se også Body ‘| Marrow)