Messing grunnlegger

(Støperi) I en drøm representerer en messinggründer noen som elsker penger og eiendelene til denne verden. Hvis man ser messing bli formet over en ambolt i en drøm, betyr det en kamp. Hvis en som har til hensikt å være gift, ser messing i sin drøm, betyr det at hans tiltenkte kone vil være pertly, selv om hun er tålmodig i tale.