Bunch

(Bunt) I en drøm representerer en gjeng eller et bunt soning for ens synd, eller noe som tilbys for å kompensere for å ikke oppfylle et løfte, eller det kan bety en besmet virksomhet eller penger. (Se også Bunch of dates)