Abel

Å se Abel, den andre sønnen til Adam i en drøm, betyr å lide av folks sjalusi, klage, sjikaner eller at en kan bli drept av fienden hans. Det betyr også at en urettferdig person vil misunne ham. Å se Abel i en drøm betyr også fromhet, hengivenhet til Gud den allmektige, svakhet overfor en kvinne eller gi et tilbud for å behage Gud den allmektige og inn i det himmelske paradis som en belønning. En som ser Abel i en drøm, bør vokte seg for sine brødre og nære venner, og han skal frykte for livet sitt.