Teppevever

(Arkitekt | Ingeniør | Grafiker) En teppevever i en drøm representerer et ekteskapsoffisielt. (Se også Arkitekt | Kunstner | Teppe)